Program

NOTE: The venue for the weekend is: Kvarnby folkhögskola, Industrigatan 4, Malmö.

For longer descriptions on the workshops: look here

PROGRAM sve

PROGRAM Eng

————————————————————————————-

SCHEMAT PÅ SVENSKA:

  RUM

TID

—BLACK BEAN—

—BLACK BEAR—

—BLACK BLOCK—

FREDAG

17.30-18.15

Att skriva sin egen historia med Queer Jihad, Utkantenboken och Malmö Fria Kvinnouniversitet (eng)

 

18.30-20.00

Workshop: skriv din egen historia (sv)

Ensamkommandes Förbund. OBS till 19.30 (sv)

2033 – livet i en demokratisk ekonomi” (sv)

LÖRDAG

10.00-11.15

Samtal: Transformative Justice (eng)

Samtal om Arbete: Rättighet, skyldighet eller form för kontroll: Roland Paulson,  Unni Drougge &Motarbetaren  (sv)

11.30-12.30

Revolutionär solidaritet & aktuell repression i Tyskland (eng)

12.00-14.00

 Lunch

 Lunch

 Lunch

14.00-15:15

Arbetsförmedlingskritik, Första Linjen, (sv)

Kajsa Ekis Ekman, Skulden – Eurokrisen sedd från Aten (sv)

Hållbar aktivism, Aktivistsupporten (sv) OBS till 16:30

15:30-16:30

Djurrätt och anarkism – så hänger det ihop (sv)

Samtal med Crisis Mirror: Krisen, Fascism och den senaste utvecklingen i Grekland (eng)

Aktivistsupporten (sv)

17-18:15

Maskulinitet och organisering, Första Linjen (sv)

Media: Förtret eller Möjlighet, Apatris & Modkraft.dk (eng)

SÖNDAG

10.00-12.00

Samtal: Kolonialisering, kapitalism och kamp med Kolonierna, Klara Sager & Tannie Nyboe (eng/sv)

Workshop om samtycke, RASA – Radikalt Antisexistiskt Arbete (sv)

12.00-14.00

Lunch

Mathias Wåg, Autonomi i upploppens tid. Utifrån ‘Upploppsfaran’ (Brand) och ‘I stundens hetta’ OBS till kl 13.00

 Lunch

14.00-16.00

Workshop om demostrategier med Allt åt Alla, Malmö (sv)

Skype-samtal om den anarkistiska rörelsen i Syrien & Egypten, Tahrir ICN (eng)

Amalia Alvarez, Fem Papperslösa Kvinnors Historier (sv)

*

IN ENGLISH:

  PLACE

TIME

-BLACK BEAN-

-BLACK BEAR-

-BLACK BLOCK-

FRIDAY

17.30-18.15

Panel talk about Writing One’s History, Queer Jihad, Utkanten and Malmö Fria Kvinnouniversitet (eng)

 

18.30-20.00

Workshop: write one’s own history (swe)

 *EXTRA: Night Café at Amalthea Bookcafé

SATURDAY

10.00-11.15

Talk:

Transformative Justice (eng)

Panel talk about Work – A responsibility, a freedom or a form of control: Roland Paulson,  Unni Drougge &Motarbetaren  (sv)

11.30-12.30

Revolutionary Solidarity and recent cases of repression in Germany  (eng)

12.00-14.00

 Lunch

 Lunch

 Lunch

14.00-15:15

Arbetsförmedlings-critique, Första Linjen (swe)

Kajsa Ekis Ekman, The Dept/Guilt – The eurocrisis viewed from Athens (swe)

Workshop: Sustainable longterm activism with Aktivistsupporten(swe) NOTE until 16:30

15:30-16:30

Animal Rights and Anarchism – that’s the connection (swe)

Talk : Crisis Mirror “Crisis, fascism and recent developments in Greece” (eng)

Aktivistsupporten(swe

17-18:15

Workshop: Masculinity and organization, Första Linjen (swe)

Panel talk about media: Aggravation or Opportunity, with modkraft.dk and Apatris from greece. (eng)

SUNDAY

10.00-12.00

Panel talk: Colonialism, capitalism and struggle with Kolonierna, Klara Sager and Tannie Nyboe (eng/swe)

Workshop about concent, RASA – Radikalt Antisexistiskt Arbete (swe)

12.00-14.00

Lunch

Mathias Wåg, Autonomy in a Time of Riots The magazine ‘Upploppsfaran’ (Brand) and the book ‘I stundens hetta’ (swe/eng) NOTE: until 13.00

 Lunch

14.00-16.00

Workshop about demonstration strategies with Allt Åt Alla Malmö (swe/eng)

Skype-talk about the anarchist movement in Syria & Egypt, Tahrir ICN (eng)

Amalia Alvarez, The stories of five undocumented women (swe)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s